Dětský kroužek

Zájemci o získání rybářského lístku z řad mládeže do 16 let musí absolvovat školení v rybářských kroužcích. Osvědčení pro získání prvního rybářského lístku bude vydáno v měsíci květnu a červnu 2022. Podrobnosti sdělí vedoucí kroužků.

Seznam kroužků:

Školící střediska a kontakt na vedoucího kroužku:

Bučovice - v DDM každé sudé pondělí v měsíci od 14:00 hod do 16:00 hod. Libor Konečný - 777 661 984
Brankovice - základní škola Brankovice. Jan Novotný - 606 302 161

Slavkov - v DDM každé úterý v měsíci od 17:00 hod do 18:00 hod. Antonín Křivonožka - 604 617 072

Ve Slavkově probíhá i rybářský kroužek pro pokročilé. Tento kroužek se nabízí mladým rybářům, kteří už získali svůj rybářský lístek. Kroužek probíhá přímo u vody, takže se děti naučí praktické dovednosti. Probíhá jednou za 14 dní ve středu od 17:00 do 19:00 hod. Adam Janek -. 733 555 540


Petrův zdar!

Fotogalerie