Ukliďme Slavkov 2024

V sobotu 6. dubna slavkovští rybáři v rámci akce Ukliďme Slavkov opět pomáhali čistit břehy našich revírů. Situace se okolo rybníků stále zlepšuje. 

Více foto:  https://www.rajce.idnes.cz/momrsslavkov/album/uklidme-slavkov-2024 

Za rybářský kroužek 
Adam Janek

Aktuality

Upozornění

Upozorňujeme členy našeho pobočného spolku, že členský příspěvek na rok 2024 je nutné zaplatit do 29. 2. 2024! (rozumí se připsání na účet pobočného spolku) Výjimečně můžete využít platbu v hotovosti při výdeji povolenek ve stanovených termínech. Podrobnosti k platbě viz Záběr 2024. V případě nezaplacení členského příspěvku do uvedeného data zaniká členství v MRS. Nové členství v MRS je podmíněno novým přihlášením a úhradou zápisného ve výši Kč 1000,-.

§ 7 Práva a povinnosti členů
(4) Řádní členové a nezletilí členové mají především povinnost...f) platit členské příspěvky, a to do konce února běžného roku,
§ 6 Členství
(9) Členství ve Svazu zaniká...c) nezaplacením členského příspěvku ve lhůtě stanovené předpisy Svazu.


Záběr 2024

Vážené rybářky, rybáři a členové rybářského spolku, zasíláme Vám odkaz na zpravodaj pro rok 2024 "Záběr". 

Odkaz na stáhnutí: 

Memoriál Františka Capity 2023

Propozice: 


Rybářské závody ve Slavkově u Brna 2023

V sobotu 27. května byly uspořádány tradiční, společné, rybářské závody pro dospělé a mládež na cukrovarské a retenční nádrži. Celkem se při prezentaci od šesté hodiny ranní zaregistrovalo devadesát tři rybářů. Z toho bylo evidovaných čtyřicet dětí. Samotný závod byl odstartován v sedm hodin a ukončen v jednu hodinu po poledni. Polojasné a z rána chladnější počasí beze srážek vyhovovalo všem startujícím. 
Ryby takzvaně braly, o čemž svědčí výsledková listina. Soutěžilo se ve dvou kategoriích mládež a dospělí. Bodování probíhalo v systému co centimetr délky ulovené ušlechtilé ryby, to jeden bod a co jeden kus bílé tzv. plevelné ryby, taktéž jeden bod. Jaké bylo skóre po vyhodnocení výsledků, představují následující postupová místa. 
V kategorii mládež do 15-ti let se na třetím místě s počtem 325 bodů a sedmi kapry umístil Jan Konečný. Druhou pozici s 374 body a osmi kapry obsadil Jan Michal Juriš. První místo vychytal s počtem 536 bodů a dvanácti kapry Jakub Prax. V kategorii dospělých a mládeže 16-18 let získal třetí příčku s 526 body a jedenácti kapry Tomáš Král. Na druhém místě se s 612 body a třinácti kapry umístil Josef Kalouda. Absolutním vítězem letošních rybářských závodů s 1052 body se stal Jan Horák, který ulovil za dopoledne 20 kaprů. Z těchto krásných výsledků je zcela jasné, že ryby v rybníce jsou, ale musí se to chytání umět. Největší ryby měly délku 72 a 70 cm. Závěrem chci poděkovat pořadatelům za přípravu a organizaci závodů a všem partnerům za podporu našeho spolku především při práci s mládeží.

Více foto na:

https://momrsslavkov.rajce.idnes.cz/

Petr Zvonek - jednatel spolku MRS

Rybářské závody ve Slavkově 2023 

V sobotu dne 27. května se uskuteční na velkém rybníku ve Slavkově u Brna tradiční rybářské závody pro děti i dospělé. Prezentace startujících je od 5:45 hodin na východní hrázi u technických budov. Lov dle bližších podmínek výkonu rybářského práva započne od 7:00 hodin. Přijděte podpořit závodící, hlavně z řad začínajícího rybářského dorostu, vzájemně se pobavit a na chvíli zapomenout na útrapy dnešní doby.

Buďte vítáni a PETRŮV ZDAR.

Upozornění

Zájemci ze strany dospělých o získání osvědčení na vydání prvního rybářského lístku s povolenkou v našem spolku se přihlásí na školení, které proběhne v sobotu dne 25. března 2023 od 8:00 hodin na klubovně spolku ve Slavkově u Brna, Špitálská č.p. 951

Elektronická příhláška: https://forms.gle/DEotK5S5daMEiLKW6

Změna v měsíčníku Záběr 2023

- rybářské závody v Bučovicích se uskuteční v sobotu 24. června 2023

Děkujeme

že jste podpořili akci EPP pomáhej pohybem svojí aktivitou. Tím byl splněn účel, kdy jsme získali dotaci ve výši 100.000,-Kč na částečnou úhradu při nákupu sekačky k sečení travnatých povrchů kolem našich revírů.